Affärssystem för verkstäder sen 2011

PBS V1 introducerades under 2012 och har idag ca: 750 verkstäder i både Sverige och Norge.

Just nu pågår arbetet med att uppgradera nuvarande verkstäder till vår nästkommande version av PBS som vi kallar för PBSV2.